Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1605/2024

Bảng điều khiển máy phay CNC

Các phím chức năng máy phay Hass

  • Các phím RESET: 3 phím
  • Các phím FUNTION: 8 phím
  • Các phím JOB: 15 phím
  • Các phím OVERRIDE: 16 phím
  • Các phím DISPAY: 8 phím
  • Các phím CURSOR: 8 phím
  • Các phím ALPHA : 30 phím
  • Các phím MODE: 30 phím
  • Các phím NUMERIC: 10 phím

Xem thêm: máy cnc là gì

Mô tả các phím chức năng trên máy CNC Fanuc

RESET KEYS Là phím nằm ở góc trên bên trái của bảng điều khiển.

RESET Dừng tất cả các chuyển động của máy và đặt con trỏ chương trình ở đỉnh của chương trình hiện hành.

POWER UP Tự động cho giá trị ban đầu vào máy khi bật điện. Sau khi / RESET bật điện, khi phím này được ấn các trục về vị trí không và một dụng cụ được lắp vào trục chính.

TOOL Khôi phục lại bộ thay đổi dụng cụ để quá trình hoạt động được

CHANGER bình thường sau khi bộ thay dụng cụ đã bị ngắt quãng trong suốt một quá trình thay đổi dụng cụ. Nút này để bắt đầu làm quen với một màn hình với dấu nhắc cho người sử dụng để giúp người sử dụng trong việc khôi phục lại từ va chạm bộ thay đổi dụng cụ.

Một lược đồ biểu diễn các bước để khôi phục bộ thay đổi dụng cụ được trình bày trong mục Lập trình.

FUNTION Dưới các phím xác lập là các phím chức năng. Chúng được sử dụng để chấp hành các chức năng đặc biệt đã được thực thi qua phần mềm điều khiển.

bảng điều khiển máy phay cnc

bảng điều khiển máy phay cnc

F1 – F4 Được sử dụng trong soạn thảo, các đồ họa, nền soạn thảo và cho sự giúp đỡ để chấp hành các chức năng đặc biệt.

Phím F1 Trong chế độ EDIT và PROGRAM DISPLAY nó sẽ khởi động một xác định khối. Trong chế độ LIST PROG, F1 sẽ sao lại một chương trình đã được lưu và tạo cho nó một tên mới từ dòng lệnh. Trong các lượng bù hiển thị, F1 sẽ đặt giá trị được nhập trong các lượng bù. Trong Advanced Editor, F1 sẽ mở các thực đơn kéo xuống.

Phím F2 Trong chế độ EDIT và PROGRAM DISPLAY nó sẽ kết thúc một xác định khối.

Phím F3 Trong các chế độ EDIT và MDI phím F3 sẽ sao chép dòng trợ giúp lặp lại vào trong dòng dữ liệu ở đáy màn hình. Nó hữu ích khi sử dụng cách giải quyết đã trình bày cho một chuyển động lặp lại. ẤN nút INSET để thêm dòng lệnh chuyển động lặp lại này vào chương trình. Trong chức năng Calculator Help, nút này sao chép giá trị trong cửa sổ máy tính vào mục nhập dữ liệu cho Trig, Circular hoặc Milling Help.

Phím F4 Trong chế độ MEM và PROGRAM DISPLAY, nó sẽ chọn BACKGROUND EDIT hoặc PROGRAM REVIEW khác. BACKGROUND EDIT được lựa chọn bởi On nhập vào với chương trình đánh số để soạn thảo. Để xem một chương trình chỉ phải lựa chọn với F4. Xem lại chương trình đang chạy ở nửa bên trái của màn hình và cho phép người điều khiển xem lai chương trình ở nửa bên phải của màn hình. Trong chức năng Calculator Help, nút này sử dụng giá trị dữ liệu TRIG, Circular hoặc Milling để tải, cộng, trừ, nhân hay chia với máy tính này.

TOOL OFSET Được sử dụng để ghi lại các lượng bù chiều dài dụng cụ.

NETX TOOL Được sử dụng để lựa chọn dụng cụ tiếp theo trong quá trình cài đặt bộ phận.

TOOL Tháo dụng cụ từ trục chính khi trong chế độ MDI, quay trở về

RELEASE không hoặc điều chỉnh tay. Nút TOOL RELEASE được định vị ở phía trước đầu trục chính, hoạt động như một phím trên vùng phím số. Nó phải được giữ trong 1 /2 giây sau khi dụng cụ được tháo ra, và dụng cụ sẽ được tháo phần còn lại trong 1 /2 giây sau khi nút được buông ra. Trong khi dụng cụ được tháo kẹp, khí nén được xả để làm sạch các bụi bẩn, dầu hoặc dầu làm nguội ra xa bộ kẹp dụng cụ.

PART ZERO Được sử dụng để tự động đặt các lượng bù tọa độ làm việc

SET trong quá trình cài đặt bộ phận.

JOG KEYS Các phím điều khiển nằm ở phía dưới bên trái các phím chức năng. Các phím này lựa chọn mà với các trục núm điều chỉnh sẽ chuyển các tín hiệu tới và duy trì sự điều chỉnh được tiếp tục. Khi một phím được ấn nhẹ, trục đó được lựa chọn cho sử dụng bởi núm điều chỉnh. Khi một phím được ấn và giữ lại, trục đó được dịch chuyển bằng thời gian ấn phím.

Nếu phím ‘ + ” được ấn và giữ, trục được di chuyển để cho vị trí công cụ được thay đổi trong mối quan hệ theo chiều dương với các trục tọa độ làm việc.

Nếu phím ‘ – ” được ấn và giữ, trục được di chuyển để cho vị trí công cụ được thay đổi trong mối quan hệ theo chiều âm với các trục tọa độ làm việc. Các phím điều chỉnh bị khóa khi máy đang chạy.

+A, -A Chọn trục A. Chọn truc B khi đã sử dụng phím shift (phím chuyển đổi) và sự điều khiển được định dạng với sự lựa chọn của trục thứ 5.

+Z, -Z Chọn trục Z

+Y, -Y Chọn trục Y

+X, -X Chọn trục X

JOG LOCK Khi đã ấn trước một trong các phím phía trên,trục được di chuyển trong chuyển động tiếp theo mà không cần giữ các phím bị ấn. Nằm về phía trái của các phím điều chỉnh là 3 phím để điều khiển mũi khoan tùy chọn. Nếu mũi khoan có khả năng đạt được với thông số 209, các phím này thực hiện theo các chức năng sau:

CHIP FWD Đổi chiều quay của mũi khoan để thoát phoi từ vị trí làm việc.

CHIP STOP Dừng sự chuyển động của mũi khoan.

CHIP REV Đổi chiều quay của mũi khoan theo chiều ngược lại. Phím phải được ấn xuống trong quá trình điều khiển.

CLNT UP Ấn phím để xác định vị trí dòng làm mát lên cao hơn,nếu có thể được.

CLNT DWON Ấn phím để xác định vị trí dòng làm mát xuống thấp hơn,nếu có thể được.

AUXCLNT Ấn phím này khi trong dạng MDI sẽ bật hệ thống làm mát và ấn lần nữa để tắt hệ thống.

OVERRIDES Các phím này nằm ở bên trái phía dưới của bảng điều khiển. Chúng dùng để tăng tốc dịch chuyển bàn dao, lượng ăn dao được lập trình và tốc độ trục chính

CAD/CAM VIỆT NAM chuyên cung cấp các loại may phay CNC và các loại máy gia công cơ khí liên hệ ngay hotline để được bao giá máy 

TƯ VẤN & BÁO GIÁ