Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1505/2024

Các mã lệnh cơ bản trong lập trình CNC

Mã G, bao gồm các địa chỉ G và giá trị số, sau đó xác định các phương pháp gia công và chuyển động các trục trong một câu lệnh. Hệ NC sẽ thiết lập các dạng điều khiển để đáp ứng mã G được chỉ ra. máy khoan cnc

Giá trị số theo sau địa chỉ G định nghĩa các lệnh, được viết trong từng khối. Phụ thuộc vào các mã G tiếp sau, chúng sẽ được phân loại thành 2 kiểu sau:

Mã G đơn: chỉ có hiệu lực trong một khối xác định. Dạng mã G Module (mã G theo nhóm): Mã G có hiệu lực cho đến khi một mã G khác được đưa ra

Dưới đây là bảng mã lệnh máy CNC:

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

mã lệnh máy CNC

Xem thêm: máy khoa cần đài loan

 

TƯ VẤN & BÁO GIÁ