Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1705/2024

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Bảng tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho máy khoan cnc Taro ren hệ mét và tra cứu bước ren theo chuẩn ISO nhằm xác định được các bước ren phổ biến đối với từng size taro đồng thời xác định kích thước lỗ cần khoan trước khi taro. Dưới đây là bản tra đường kính lỗ khoan tương ứng khi taro đầy đủ nhất:

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu và tính toán đường kính và chiều cao tán bulong lục giác chìm

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

>>> Những điều cần biết về mũi khoan cơ khí

Kích thước lỗ và chiều sâu bậc để bắt bulong lục giác chìm

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

Cách tra cứu đường kính lỗ khoan dùng cho Taro ren hệ mét

TƯ VẤN & BÁO GIÁ