Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1705/2024

Các dạng điều khiển của máy gia công CNC

Các máy phay CNC khác nhau có khả năng gia công được các bể mặt khác nhau như các lỗ, mặt phẳng, các mặt định hình, V.V…do đó các dạng điều khiển của máy cũng được chia ra thành: điều khiển điếm – điếm, điều khiển theo đường thẳng và điều khiển theo contour (điều khiển biên dạng).

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển Contour 2D

Điều khiển biên dạng 2D cho phép thực hiện chạy dao trên 2 trục đồng thời trong một mặt phẳng gia công. Nếu một máy phay CNC có 3 trục thì điều khiển biên dạng 2D có thể phay được với 2 trục. Trục thứ 3 phải được tiến dao độc lập với trục kia.

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển Contour 2 ½ D

Dạng điều khiển biên dạng này cho phép chuyển ăn dao đồng thời theo 2 trục nào đó để gia công bề mặt trong mặt phẳng nhất định. Điều khiển biên dạng 2,5D khác với các điều khiển 2D ở yếu tố 2 trục được điều khiển đồng thời có thể đổi vị trí cho nhau.

Trên máy phay CNC 3 trục, có thể điều khiển đồng thời trục X và Y, trục Y và Z hoặc X và Z. Tùy theo mặt phẳng gia công được chọn mà các trục khác nhau được điều khiển đồng thời. Do vậy các chuyển động có thể ở các mặt phẳng như: X0Y, Y0Z, X0Z.

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển Contour 3D

Đây là dạng điều khiển cho khả năng chạy dao đồng thời ở cả 3 trục X, Y, Z theo một quan hệ ràng buộc. Điều khiển 3D thường được ứng dụng trong gia công khuôn mẫu, gia công các chi tiết có bề mặt gia công không gian phức tạp.

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển biên dạng của máy gia công CNC

Điều khiển biên dạng 4D, 5D

Đây là dạng điều khiển biên dạng được dựa trên cơ sở 3D. Mà ở đó người vận hành bố trí thêm dụng cụ hay chi tiết có thêm 1 hoặc 2 chuyển động quay xung quanh 1 trục. Theo một quan hệ ràng buộc với các chuyển động trên các trục khác của máy 3D.

Điều khiển trên máy phay CNC có 4 dạng cơ bản với các đặc điểm và được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Như vậy tùy thuộc vào yêu cầu của bề mặt gia công mà có thể lựa chọn các dạng điều khiển trên máy phay CNC phù hợp.

Chắc hẳn bạn cũng quan tâm tới cách hoạt động của máy phay CNC, và bạn sẽ còn khá lo lắng về cách mà những phần mềm lập trình, máy phay CNC kết hợp để gia công ra được một chi tiết hoàn thiện. Để tự tin hơn, bạn cần hiểu được những cấu tạo quan trọng của máy phay CNC, những bộ điều khiển, và cách mà máy phay CNC được can thiệp, lượng chạy dao và thực hiện công việc gia công của chúng.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ