Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1305/2024

Đứng trước những sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghệp 4.0. Công ty TNHH Công nghệ CAD/CAM Việt Nam vinh dự phối hợp cùng các đơn vị quân đội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà máy xí nghiệp trong quân đội. (Từ ngày 25/7-26/7/2019)  

Hội nghị tập huấn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ công nhân viên trong các nhà máy, xí nghiệp…Nội dung của hội nghị được trích dẫn từ báo quân đội nhân dân như sau:

Trong thời gian 2 ngày, hơn 110 học viên sẽ được tập huấn 6 chuyên đề gồm: Định mức Kinh tế-Kỹ thuật; việc áp dựng trong các nhà máy sửa chữa VKTBKT toàn quân; tăng cường thực hiện Quy định quản lý kỹ thuật trong các nhà máy sửa chữa VKTBKT. Thống nhất bộ hồ sơ sửa chữa VKTBKT; công tác quản lý giá sản phẩm Quốc phòng; cập nhật một số kiến thức gia công cơ khí hiện nay, giới thiệu về số hóa dữ liệu, in 3D và tự động trong các nhà máy; giới thiệu về ISO 9001-2015, công cụ cải tiến tinh gọn Lean và triển khai thực hành 5S tại doanh nghiệp; giới thiệu về các nội dung về Nhà máy thông minh 4.0.

Nâng cao năng lực cho các nhà máy, xí nghiệp trong quân đội
Các học viên tham quan các thiết bị, máy móc trưng bày tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cho biết, công tác quản lý kỹ thuật trong các nhà máy sửa chữa VKTBKT đã được triển khai, áp dụng và đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc duy trì thực hiện các quy định quản lý kỹ thuật chưa được quan tâm đúng mức, một số nhà máy, cơ quan, phân xưởng chưa chú trọng đến các yếu tố công nghệ như trang thiết bị, mặt bằng, môi trường, tài liệu công nghệ và người lao động … nên môi trường lao động có nơi chưa đảm bảo cho sản xuất, còn để xảy ra mất an toàn lao động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sửa chữa VKTBKT. Do vậy, việc phải duy trì và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật trong các nhà máy sửa chữa VKTBKT trở thành nhiệm vụ thường xuyên; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc để nâng cao hơn nữa chất lượng sửa chữa VKTBKT và bảo đảm an toàn cho người lao động, vũ khí và trang bị.

Tin, ảnh: THÚY AN

Trích nguồn:http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-cho-cac-nha-may-xi-nghiep-trong-quan-doi-583286

TƯ VẤN & BÁO GIÁ