Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1505/2024

Các lệnh thường dùng trên máy cắt dây Sodick

Trên máy cắt dây có chương trình Heart -NC có thể tự động xuất file NC từ bản vẽ AutoCad qua định dạng file .DXF. Tuy nhiên, việc hiểu các lệnh trong chương trình là điều cần thiết cho người vận hành, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng máy. Đồng thời, có thể chỉnh sửa các chương trình tối ưu hơn , dựa trên những yêu cầu riêng của gia công sản phẩm. Sau đây là các lệnh thường dùng trên máy cắt dây Sodick.

Các lệnh G-code trên máy cắt dây Sodick.

G00

Lệnh chạy nhanh không phóng điện

G01

Lệnh chạy nội suy đường thẳng, có phóng điện

G02

Lệnh nội suy cung tròn ( cùng chiều kim đồng hồ)

G03

Lệnh nội suy cung tròn ( ngược chiều kim đồng hồ)

G29

Điểm tham chiếu của máy

G30

Di chuyển về vị trí , định vị bằng lệnh G92 lần trước

G40

Hủy bù bán kinh dây

G41

Bù bán kính dây bên trái

G42

Bù bán kinh dây bên phải

G50

Hủy bỏ lệnh cắt côn

G51

Cắt côn bên trái

G52

Cắt côn bên phải

G80

Di chuyển trục tới khi dây tiếp xúc với phôi thì dừng lại

G81

Di chuyển trục tới giới hạn của hành trình trục

G82

Di chuyển nửa tọa độ hiển thị

G90

Chọn hệ tọa độ tuyệt đối

G91

Chọn hệ tọa độ tương đối

G131

Checking Interference = 0

G132

Checking Interference = 2

G192

Gán một nửa giá trị hiện thời đến tọa độ trục hiện tại trong hệ tọa độ làm việc hiện thời

Các lệnh thường dùng trên máy cắt dây Sodick

Các lệnh thường dùng trên máy cắt dây Sodick

Danh sách lệnh T-code trên máy cắt dây Sodick.

T82

Đóng thùng chất điện môi

T83

Mở cửa thùngchất điện môi

T84

Phụt chất điện môi

T85

Ngừng phụt chất điện môi

T90

Cắt dây

T91

Xỏ dây tự động

T96

Bật nước bơm lên bể gia công

T97

Tắt nước bơm lên bể gia công

Danh sách lệnh M-code trên máy cắt dây Sodick.

M00

Dừng chương trình

M01

Dừng chương trình ngẫu nhiên

M02

Kết thúc chương trình chạy

M05

Hủy phát hiện chạm dây

M36

Đặt giới hạn nâng cửa thấp (một nửa độ cao của cửa)

M46

Hủy lệnh M36

M98

Thực thi chương trình con

M99

Quay về chương trình chính từ chương trình con

M199

Kết thúc chương trình khi chạy lệnh Q

CAD/CAM VIỆT NAM chuyên cung cấp các loại máy cắt dây Sodick liện hệ ngay hotline để được tư vấn đặt máy

TƯ VẤN & BÁO GIÁ