Hotline: (HN) 0914 155 319 - (HCM) 0918 652 523

1405/2024

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức Khóa tập huấn Tiêu chuẩn ISO

Để tăng cường nhận thức, hiểu rõ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO , trong thời gian qua, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM đã tổ chức Khóa tập huấn Tiêu chuẩn ISO cho cấp quản lý, nhân sự trực tiếp tham gia viết quy trình và vận hành, nhân sự nguồn.

ISO (international organization for standardization) – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành ngày 15/9/2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Không khí học tập ISO

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

CBNV chăm chú lắng nghe lời chia sẻ, hào hứng với buổi thảo luận nhóm và thẳng thắn trao đổi, góp ý, lắng nghe lời nhận xét và tư vấn từ phía chuyên gia.

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

CAD/CAM VIỆT NAM tổ chức khóa tập huấn tiêu chuẩn ISO

Thông qua các buổi đào tạo, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAD/CAM VIỆT NAM mong muốn các CBNV nhận thức được tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục để củng cố sự thỏa mãn của khách hàng, sắp xếp, quản lý công việc, quản lý rủi ro theo Tiêu chuẩn ISO để từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc.

TƯ VẤN & BÁO GIÁ